Yağma Suçu Nedir ve Unsurları Nelerdir?

Yağma suçu ve cezası ile bilmediklerinizle karşınızdayız.

Yağma Suçu Nedir ve Unsurları Nelerdir?


Yağma suçu, başkasının taşınır bir malının yarar sağlamak için zorla elde edilmesidir. Yağma suçunda kendisinin veya yakınının hayatına vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı veya mal varlığına yönelik bir saldırıda bulunarak büyük bir zarara uğratılacağına dair tehdit ederek veya cebir kullanarak kişiyi malını vermeye zorlanması unsurları mevcuttur. Kanun bir senedin zorla imha edilerek hükümsüz kılınmasını da yağma suçu sayar. Senet bir hakkın varlığını mevcut kılan ve ispatına yarayan özel veya resmi kağıtlardır.

Yağma suçu

 

Yağma Suçunda Cebir ve Tehdit 

Yağma suçundaki zorlama hem maddi cebir hem de manevi cebir olabilir. Maddi cebir zor kullanmaktır, manevi cebir ise tehdittir. 
Tehdit, bir kimseyi kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına veya malvarlığına büyük ölçüde zarar vereceğine dair kuvvetli ihtimali olan yakın tehlike arz eden beyan ile korkutmaktır. Tehdit, kişinin kendi ve yakını ile sınırlıdır. Yakından kasıt 3. Dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarıdır.

Malvarlığına yapılan tehdidin konusunun büyük bir zarar olması gerekir. Nicelik itibari ile zarar büyük değil ise bahsi geçen suç yağma suçu değildir. Zararın büyüklüğünü hakim takdir eder. Cebir ise kişinin cismine zarar vererek veya etkide bulunarak bir şeyi zorla yaptırmaktır. Kişinin vücuduna silah doğrultmak tehdit değil cebirdir. Kanun, kişinin herhangi bir şekilde kendini bilemeyecek veya savunamayacak duruma getirilmesini de cebir saymaktadır. 

Yağma suçu

 

Yağma Suçuna Teşebbüs ve Tamamlanması 

Yağma suçunun tamamlanabilmesi için taşınır mala zilyet olmakla tamamlanır. Aksi halde zilyet olmaya kadar getirilen ama olunmayan eylem yağmaya teşebbüs olarak nitelendirilir. Bir kimseye cebir ve tehdit unsurları kullanılarak kendisini borç altına sokacak bir senet imzalattırması, bir senedi hükümsüz kılan bir belge verdirme, var olan senedi imha ettirme, senedin imha edilmesine karşı konulmasını engelleme veya ileride bir senet haline gelebilmesi kuvvetle muhtemel bir kağıdı imzalattırma eylemleri de yağma suçunu oluşturur.

Borç senedi taşımayan belgeler için bu eylemlerin yapılması yağma suçunu oluşturmaz, yani borç içermeyen belgeler tapu senedi vs. bu eylemler vasıtası ile imha edildiğinde yağma suçuna vücut vermez. 

 

Nitelikli Yağma Suçu

Fiilin, kanunun silah olarak nitelendirdiği araçlar kullanılarak işlenen yağma suçu nitelikli yağma suçudur. Kanunun silah saydığı araçlar;
 1. Ateşli silahlar,
 2. Patlayıcı maddeler,
 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddelerdir.

Failin kendisini tanınmayacak hale getirerek yağma suçunu işlemesi nitelikli yağma suçunu oluşturur.
Fiilin birden fazla kişi tarafından işlenmesi suçu nitelikli hale getirmektedir. Birden fazla kişi tarafından yağma suçunu işleme suça azmettirme veya iştirak biçiminde olabilir. Her iki durumda da kişiler nitelikli yağma suçunun cezası ile cezalandırılır. 

Fiilin yol keserek veya konutta veya işyerinde işlenmesi yağma suçunu nitelikli hale getirir. 
Fiilin kendini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi suçu nitelikli hale getirir. Bu kişiler beden ve ruh bakımında kendini savunamayacak yani çocuk, yaşlı, akıl hastası sarhoş veya uyuşturucu madde etkisi altında olanlardır. Bir kişinin beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olmasını doktor takdir eder. 
Fiil, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenir ise; suç, bir suç örgütüne yarar sağlamak veya destek amacı için işlenir ise, gece vakti işlenir ise nitelikli hale gelir. 


Yağma Suçunda Yasal İşlem ve Ceza

Yağma suçunun cezası altı yıldan on yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun konusunu oluşturan malım nicelik itibari ile değeri az ise yağma ve nitelikli yağma suçlarının cezası üçte birden yarıya kadar indirilir. Nitelikli yağma suçunun cezası on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Yağma suçu kanunun silah saydığı araçlar kullanılarak işlenir ise cezası ağırlaşır. Suçta kullanılan silahın kullanılmış olması gerekmez. . Kanun yağma suçunda hırsızlığın aksine ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için suçun işlenmesi cezayı azaltan bir neden değildir.

Yağma suçu

Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

Etkin pişmanlık kişinin yaptığı eylemden kendi iradesi ile pişmanlık duyması ve pişman olduğunu, aynı eylemi gerçekleştirmeyeceğini gösterecek davranışta bulunmasıdır. Etkin pişmanlığı gösteren davranışlar, suça iştirak edenleri, azmettiricileri kamuya bildirmek veya soruşturma ve kovuşturma aşamasını kolaylaştıracak fiiller sergilemesi, mağdurun zararını aynen iade veya tazmin sureti ile karşılaması olabilir. Etkin pişmanlık dava açıldıktan sonra ve kesin hüküm verilmeden önce gerçekleşir ise ceza üçte birine kadar; suçtan sonra fakat dava açılmadan önce gerçekleşir ise yarısına kadar indirilebilir.
 

"Genel Kültürünüzü Arttıracak Önemli Bilgiler Burada!" içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0 Yorum)

    Bu yazıya hiç yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap.

Yorum yapabilmek için lütfen Giriş Yap