Resmi ve Özel Evrakta Sahtecilik

Evrakta sahtecilik suçuna ilişkin merak ettikleriniz...

Resmi ve Özel Evrakta Sahtecilik

Resmi evrakta sahtecilik suçu üç unsurdan meydana gelir: Resmi belgenin üretilmesi veya var olan resmi belgenin gerçeğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesi, gerçek bir resmi evrakın başkalarını aldatmaya yönelik düzenlenmesi, sahte resmi evrakın kullanılması. Bu üç unsurdan birini gerçekleştiren kişi resmi evrakta sahtecilik suçunu işlemiş olur. Resmi evrakta sahtecilik suçunun mağduru daima devlettir. Bu suç şikayetçi tarafından 8 yıl içinde savcılığa bildirilmelidir.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun mevcut kılınması için sahteciliğe konu olan belgenin resmi evrak niteliği taşıması, zarara sebebiyet vermesinin olası olması ve evrakın aldatıcı özelliğe sahip olması hususlarının var olması gerekir. Sahtecilik suçuna konu olan evrakın yazılı bir belge olması ve şuan günümüzde kullanılıyor olup olmaması fark etmeksizin bilinen veya anlaşılabilecek bir dilinin olması şarttır. Okunamayan veya bir anlam ifade etmeyen bir yazı ile yazılmış olan belgeler, zarara sebebiyet verecek niteliği haiz olmadığından bu belgeler sahtecilik suçunun konusunu oluşturamazlar. Suçun konusu belgenin hukuki delil veya bir hakkın doğumunu ispatlayan belge olması gerekir. Resmi evrakta sahtecilik suçunun iki farklı şekli mevcuttur: Herkes tarafından yapılabilen şekli ve suçun  nitelikli kısmı olan kamu görevlisi tarafından yapılabilen şeklidir.

Eğer sahteciliğe konu olan belge kamu görevlisinin düzenleme yetkisi dışında ise suçun temel şekli oluşur. Belgeyi düzenleyenin kimliğinde sahtecilik genellikle isimde aldatma ile işlenir. Fakat ismin doğru olmadığı her belgede sahtecilik var denemez. Eğer belgeyi düzenleyen takma isim kullanıyorsa örneğin belgedeki diğer hususlar doğru ise ad yanlışlığı sahtecilik suçunu oluşturmaz. Düzenleyenin isminin tespit edilemediği hallerde belli bir kişi ortada olmadığından belge mevcut değildir, dolayısı ile sahtecilik suçu oluşamaz.

Evrakta Sahtecilik


 
Suçun Nitelikli Halleri 

1- Resmi Evrakta Sahteciliğin Kamu Görevlisi Tarafından Ortaya Çıkarılması Resmi Evrakta Sahteciliğin Kamu Görevlisi Tarafından Ortaya Çıkarılması

Kamu görevlisi düzenleme yetkisini haiz olduğu bir resmi evrakı ortaya çıkarması veya gerçek bir resmi evrakta değişiklik meydana getirmesi resmi evrakta sahtecilik suçunu nitelikli hale getirir. 

2- Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerliliği Olan Evrakta Sahtecilik 

Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport gibi şahsi kimlik belgeleri; avukatlık kimliği, mali müşavirlik kimliği gibi mesleki kimlik belgeleri aksi ispatlanıncaya kadar geçerli geçerli belgelerdendir. Bu tür evraklar diğer evraklara göre kamu düzenini daha çok zarara uğratacak nitelikte olduğundan bu tür evraklarda sahtecilik yapma cezasının  yarı oranda arttırılması gereken nitelikli haldir. 

3- Sahteciliğin Terör Amacıyla İşlenmesi

Sahtecilik terör amacıyla işlenmiş ise terör suçu ortaya çıkacaktır. Bu tür bir suçta, ceza yarı oranda arttırılacaktır. 

4- Alacak İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi İçin Yapılan Sahtecilik 

Diğer nitelikli hallerden farklı olarak; bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla evrakta sahtecilik suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza, yarı oranda indirilir. 

Evrakta Sahtecilik

Yaptırım ve Kovuşturma 

Resmi evrakta sahtecilik suçunun temel halinde öngörülen ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır.
Resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli halinde ise öngörülen ceza üç yılan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır.

Resmi Evrakı Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek Suçu 

Gerçek bir resmi belgenin bir devlet memuru tarafından bozulması, yok edilmesi veya gizlenmesi suçu nitelikli hale getirir. Suç doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kast ile de işlenebilir. Suçun temel hali için öngörülen ceza iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hali için öngörülen ceza ise ceza yarı oranında arttırılır. 

Evrakta Sahtecilik

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu 

Bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanmak, bir sahte özel belgeyi sahte olduğunu bilerek kullanmak suçtur. 
Özel belge resmi belge hükmünde sayılmayan ve bir devlet memuru tarafından hazırlanmayan her türlü belgedir. Özel evrakı sahte olarak düzenlemek esasında bir özel belge mevcut olmadığı halde mevcutmuş gibi üretilmesidir. İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıt başkaları tarafından ele geçirilerek yarar sağlanmak amacıyla doldurulur ise bu eylem özel evrakta sahtecilik suçunun hükümlerine tabi olur. Gerçek bir özel belgede başkalarını aldatacak surette değişiklik yapılıp kullanılması da özel evrakta sahtecilik suçunu oluşturur. Yapılan değişiklik ispat yönünü değiştirmek amacı ile de olabilir. Eğer bu eylem ispat yönünü değiştirmez, direkt ortadan kaldırır ise eylem özel belgede değişiklik yapma sureti ile sahtecilik değil özel evrakın bozulması veya gizlenmesidir. 

Suçun Nitelikli Halleri 

Suçun hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belirlenmesi için işlenmesi özel evrakta sahtecilik suçunun daha az cezayı  gerektiren nitelikli hali olarak kabul edilir. Genel olarak ise resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hal kapsamları geçerlidir. 

Yaptırım ve Kovuşturma

Özel evrakta sahtecilik suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Fiilin hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmesi halinde ceza yarısı oranında indirilir. 

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu 

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine verilen imzalı, kısmen veya tamamen boş bir kağıdın yararlanmak amacıyla verilme nedeninden farklı bir şekilde doldurulması veya imzalı, kısmen veya tamamen boş kağıt ele geçirilerek veya elde bulundurularak doldurulması suçudur. 
 

Yaptırım ve Kovuşturma 

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. 

 

Bu içeriğimizi beğendiyseniz "Aranan İnsan Olmanın Yolları" yazımızı da inceyebilirsiniz

Yorumlar (0 Yorum)

    Bu yazıya hiç yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap.

Yorum yapabilmek için lütfen Giriş Yap