Çölleşme Nedir ve Nasıl Çözülebilir?

Aşırı fosil yakıt kullanımı ve bunun sonucunda atmosfere CO2 ve diğer ısı tutucu gazların emisyonları nedeniyle iklim değişikliği son iki yüzyılda çarpıcı bir şekilde hızlanmıştır Aynı zamanda endüstriyel (petrol bazlı) tarımın gelişmesi ve dünya çöllerinin dramatik genişlemesi nedeniyle de hızlanmıştır. Kısacası, çölleşme ve iklim değişikliği ayrılmaz bir bütündür. Beraber dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok uygarlığın ölümüne yol açtılar. Şimdide küresel olarak dünyayı tehdit etmektedirler.

Çölleşme Nedir ve Nasıl Çözülebilir?

 

Çölleşme Nedir?

Çölleşme, kurak alan ekosistemlerinin iklim ve insan faaliyetlerindeki değişikliklerle kalıcı olarak bozulmasıdır. Bu kurak alanlar, tüm insan nüfusunun üçte birinden fazlasına ev sahipliği yapmakta ve Dünya'nın kara alanının neredeyse yarısını işgal etmektedir. Çölleşme, kurak alan ekosistemlerinin sağlayabileceği faydalara güvenen milyonlarca insanın geçimini etkilemektedir. 

Kurak alanların yaklaşık %10 ila %20'si zaten bozulmuş durumda ve devam eden çölleşme, dünyanın en yoksul nüfusunu ve yoksulluğun azaltılması beklentilerini tehdit etmektedir. Bu sebeple, çölleşme günümüzün en büyük çevresel sorunlarından biridir ve kurak alanlarda temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki en büyük engeldir.

Çölleşme

Çölleşmeye Neler Sebep Olmaktadır?

Mevcut yağış daha az etkili hale geldiğinde çölleşme başlamaktadır. Yağmurun (veya eriyen karların) çoğu toprak yüzeyinden akar veya toprak tarafından emilir, ancak daha sonra toprak yüzeyinden buharlaşarak hem sel hem de kuraklık ile sonuçlanır.

Dünyanın uçsuz bucaksız otlaklarında yağışların daha az etkili hale gelmesi, çim bitkileri arasında artan toprak maruziyetiyle başlar.
Araştırmalara göre bitkiler arasında yüksek oranda çıplak toprak bulunan milyonlarca hektarlık otlaklara yol açan yalnızca iki şeyin olduğu bulunmuştur:
•    Bitkileri aşırı otlatırken yetersiz periyodik problemler sağlayan çok az hayvan
•    Ateş
Çok az sayıda büyük otlayan hayvan olduğunda, yıllık olarak ölmekte olan yaprak ve bitkilerin hızlı biyolojik çürümesini sağlamak için yeterli fiziksel rahatsızlık ya da bu bitki materyalinin toprak örtüsü sağlamak için yeterince çiğnenme olmamaktadır. 
Güneş ışığına maruz kaldığında, bu ölmekte olan bitki materyali, hızlı biyolojik çürüme yerine kademeli kimyasal oksidasyon ile parçalanır, böylece yıllık ölmekte olan yaprak ve gövde döngüsünün çürüme kısmını kırar.
Peki, bu problemlere karşı nasıl mücadele etmeliyiz?

Çölleşme

Topraklardaki Organik Maddeyi ve Karbon Solüsyonunu Artırmamız Gerekli

Çıplak toprağı örtmek ve onu canlı veya ölü bitki materyali (çöp) ile kapalı tutmak, toprak sağlığını geri kazanmanın anahtarıdır ve toprak örtüsünü sağlamak nispeten kolaydır, bu da bir artışa yol açmaktadır. Toprak organik maddesindeki herhangi bir artış, su sızma ve toprakta tutulma oranını da büyük ölçüde artırır. Sağlıklı, örtülü topraklar aracılığıyla toprakta tutulabilecek su miktarı, dünyanın en büyük barajlarındaki depolamayı gölgede bırakmaktadır. 

Toprak organik maddesindeki nispeten küçük artışlar, milyarlarca dönümlük arazi üzerinde güvenli ve kalıcı olarak depolanan milyarlarca ton karbon anlamına gelmektedir. 
Tersi durumlar, toprak organik maddesindeki nispeten küçük düşüşler, atmosfere salınan büyük miktarlarda karbon ile sonuçlanır. Bu da, günümüzde çölleşmeyle daha da kötüleşen sel ve kuraklıkların çoğunun sıklığını ve şiddetini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

Çölleşmiş Ekin Alanlarını Eski Haline Getirmek İçin Yeni Bir Tarım Alanı Gereklidir

Tarım arazilerinin çoğu, yağmurla beslenmiş veya sulanmış olduğunda, organik maddelerinin ve toprak ömrünün çoğunu kaybetmiş demektir. Bu durumda tarihin herhangi bir zamanından daha hızlı toprak erozyonu ile sonuçlanmaktadır. Bu sadece yiyecek yetiştirme yeteneğimizi etkilemekle kalmamakla birlikte, aynı zamanda toprağın karbon depolama yeteneğini de etkilemektedir. Sürdürülebilir tarıma dahil olan bağımsız bilim adamları, düzgün bir şekilde yönetildikleri takdirde, tüm eski karbon yükünün dünyanın ekili arazilerinde emilebileceğini tahmin etmektedir. Kentsel nüfusu beslemek için kolayca hasat edilebilir ve taşınabilir fazlalıklar sağlayabilecek yeni bir tarım biçimine ihtiyacımız vardır.

Çölleşmiş Meraların Yenilenmesi: Eğilimi Tersine Çevirmek için Hayvancılık Kullanımı

Birleşmiş Milletlerin araştırmalarına bakıldığında, dünyanın kara yüzeyinin üçte biri, büyük kısmı meralardan oluşan çölleşme tehdidi altındadır. 40 yılı aşkın bir süre önce geliştirilmiş basit bir otlatma planlama prosedürü ve dünya çapındaki meralarda saha testleri kullanılarak, çiftlik hayvanları meraları sağlık ve üretkenliğe kavuşturmak için kullanılabilir. 
Çoğu merada, konsantrasyonlarını ve hareketlerini dikkatli bir şekilde planlamak ve hayvan sayısı arttırmak çölleşmeyi tersine çevirebilir. 
Savory Enstitüsü bu duruma Bütünsel Planlı Otlatma adı vermiştir. 

Çölleşme

Eski yabani sürülerin hareketini ve otlatma modellerini taklit ederek otlayan sürüler için bir planlama prosedürü kullanılmıştır. Bitkilerin aşırı otlatılmasını en aza indirirken, eski bitki örtüsünü deviren ve çıplak toprak yüzeylerini ve gübreyi parçalayan ayakları yere basan toynakların faydalı toprak hazırlama etkilerinden yararlanılmaktadır. Bu süreç, meralardaki bitki örtüsünü doğal olarak artırmak, çıplak alanları doldurmak ve toprağı yıl boyunca kapalı tutmak için tasarlanmıştır - bir kez daha toprağın hem karbonu hem de suyu depolamasına yardımcı olur. 
Bütünsel Planlı Otlatma, Bütünsel Yönetim olarak bilinen diğer şeylerle birleştiğinde, yalnızca atmosferden büyük ölçüde karbon tutmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gıda ve su güvenliğinin sağlanmasına da yardımcı olur. Dahası, arazi yöneticileri için uygulama maliyetinden daha fazla gelir sağlarken, daha sağlıklı, daha üretken arazide gerçekten sürdürülebilir bir servet biçimi yaratır. 

İçeriğimiz hoşunuza gitti ise "Hava Kirliliğinin Çevre Ve Sağlık Üzerindeki Etkileri" yazımıza da göz atabilirsiniz

Yorumlar (0 Yorum)

    Bu yazıya hiç yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap.

Yorum yapabilmek için lütfen Giriş Yap